Thiết kế- chế tạo bộ khuôn ép nhựa (vỏ nhựa của đầu sạc điện thoại) phục vụ ngành công nghiệp nhựa và đào tạo.

Chủ nhiệm ThS. Vũ Thị Như Nguyệt
Lĩnh vực:

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 12
  • Chủ nhiệm: ThS. Vũ Thị Như Nguyệt
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 31/12/2018
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
  • Lĩnh vực:
  • Thời gian: 2016

Đề tài KHCN khác