Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoàn chỉnh mô hình máy quấn dây đồng tự động trên khung chữ nhật không liên tục

Chủ nhiệm TS. Nguyễn Thị Quốc Dung
Lĩnh vực:

Chi tiết