Thiết kế, chế tạo máy xung CNC phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Chủ nhiệm TS. Trần Văn Khiêm ThS. Trần Quang Huy PGS.TS. Hoàng Vĩnh Sinh ThS. Trần Công Chính ThS. Trần Văn Biên TS. Trần Xuân Thảnh ThS. Lê Văn Tiến
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 4464
  • Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Khiêm ThS. Trần Quang Huy PGS.TS. Hoàng Vĩnh Sinh ThS. Trần Công Chính ThS. Trần Văn Biên TS. Trần Xuân Thảnh ThS. Lê Văn Tiến
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 28/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp Bộ
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
  • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
  • Thời gian: 2017