Thiết kế, chế tạo và nghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi cho hệ thống giảm chấn tích cực có khả năng tái tạo năng lượng sử dụng kết hợp bù nhiễu,

Chủ nhiệm TS. Nguyễn Văn Chí
Lĩnh vực:

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 3
  • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Chí
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 31/12/2018
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp Bộ
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
  • Lĩnh vực:
  • Thời gian: 2016