Thiết kế và chế tạo máy cắt xếp giấy nhám (ráp) tự động phục vụ trong dây chuyền sản xuất quả nhám chuôi.

Chủ nhiệm ThS. Lê Văn Nhất
Lĩnh vực:

Chi tiết