Thiết kế và thi công mạch bấm chuông ưu tiên sử dụng vi điều khiển PIC

Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Tú Hà
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5828
  • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Tú Hà
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 18/02/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
  • Thời gian: 2015