Thực trạng đảm bảo an toàn và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở một số trường Mầm non trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Chủ nhiệm ThS. Tạ Thị Kim Nhung
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5845
  • Chủ nhiệm: ThS. Tạ Thị Kim Nhung
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 18/02/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
  • Thời gian: 2015