Thực trạng tổ chức hoạt động âm nhạc ở một số trường mầm non tại Thành phố Huế

Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Thùy Nhung
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5846
  • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thùy Nhung
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 18/02/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
  • Thời gian: 2015