Tính toán tỉ số truyền tối cho bộ truyền đai trong hệ thống dẫn động cơ khí gồm hộp giảm tốc hai cấp côn-trụ nối tiếp với bộ truyền đai.

Chủ nhiệm Ths. Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Lĩnh vực:

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 15
  • Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Hồng Cẩm
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 31/12/2018
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
  • Lĩnh vực:
  • Thời gian: 2016

Đề tài KHCN khác