Tính toán tỉ số truyền tối ưu của bộ truyền xích trong hệ thống dẫn động cơ khí gồm hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp khai triển và bộ truyền xích.

Chủ nhiệm Ths.Trần Thị Phương Thảo
Lĩnh vực:

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 16
  • Chủ nhiệm: Ths.Trần Thị Phương Thảo
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 31/12/2018
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
  • Lĩnh vực:
  • Thời gian: 2016

Đề tài KHCN khác