Tính toán và lập mô hình hệ kết cấu nhà cao tầng có tầng cứng chịu tác động động đất.

Chủ nhiệm Hàn Thị Thúy Hằng
Lĩnh vực:

Chi tiết