Tối ưu hóa hệ thống cấp nước cho nhà trường

Chủ nhiệm Bùi Mạnh Cường
Lĩnh vực:

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 21
  • Chủ nhiệm: Bùi Mạnh Cường
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 31/12/2018
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
  • Lĩnh vực:
  • Thời gian: 2016