Triển khai lan tỏa chương trình tiên tiến trong môn học Chi tiết máy.

Chủ nhiệm PGS. TS. Vũ Ngọc Pi
Lĩnh vực:

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 13
  • Chủ nhiệm: PGS. TS. Vũ Ngọc Pi
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 31/12/2018
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
  • Lĩnh vực:
  • Thời gian: 2016

Đề tài KHCN khác