“Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS giám sát hiện tượng đảo nhiệt đô thị” mã số TNMT 2018.08.10

Chủ nhiệm TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 3552
  • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 26/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp Bộ
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
  • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
  • Thời gian: 2018 - 2020

Đề tài KHCN khác