Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm đánh giá năng lực thực hành Tiếng Việt của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Văn Vượng
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5844
  • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Vượng
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 18/02/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
  • Thời gian: 2015