Xây dựng hình ảnh nhận diện thương hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam nhân kỉ niệm 55 năm thành lập Trường

Chủ nhiệm ThS. Đỗ Văn Dũng
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5639
  • Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Văn Dũng
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 30/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Lâm nghiệp
  • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
  • Thời gian: 2018