Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

Chủ nhiệm ThS Trương Hoài Phan
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5642
  • Chủ nhiệm: ThS Trương Hoài Phan
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 18/02/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Kinh tế - Luật
  • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
  • Thời gian: 2013 - 2014