Xây dựng trang web hỗ trợ tìm kiếm thông tin về sách của Trường ĐH SPKT NĐ

Chủ nhiệm Vũ Công Đoàn Phan Đức Thiện
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 4363
  • Chủ nhiệm: Vũ Công Đoàn Phan Đức Thiện
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 28/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
  • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
  • Thời gian: 2009

Đề tài KHCN khác